Zakład Ochrony Środowiska

Zakład Ochrony Środowiska

Zakład Ochrony Środowiska mieści się przy ul. Łąkowej 13 w Biłgoraju (tel.: 0-84 688 18 52). Zatrudnia 36 osób i zajmuje się:

 

 • * transportem odpadów stałych i nieczystości ciekłych,
 • * odbiorem odpadów segregowanych,
 • * unieszkodliwianiem odpadów,
 • * oczyszczaniem i odśnieżaniem ulic.


Do transportu odpadów i nieczystości Zakład ma do dyspozycji 5 śmieciarek, 3 samochody do transportu kontenerów (tzw. hakowce), w tym 1 dostosowany do wywozu nieczystości ciekłych (tabór asenizacyjny), 2 samochody do przewozu odpadów segregowanych, 1 pojazd specjalistyczny przystosowany do oczyszczania i odśnieżania ulic oraz ciągnik z przyczepą i zamiatarkę.


Zakład obsługuje miasto i gminę Biłgoraj oraz okoliczne gminy (Goraj, Księżpol, Tereszpol, Frampol, Zwierzyniec) odbierając odpady od ponad 10 tysięcy klientów, z którymi Spółka ma podpisane umowy na odbiór odpadów z pojemników 120 i 240 l oraz od firm z kontenerów 6,5 m3 i pojemników 1100 l.


Od 2004 r. prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów szklanych, makulatury i tworzyw sztucznych, od 2006 r. zbiórka baterii, od 2007 r. zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a od 2009 r. zbiórka przeterminowanych leków.


Zebrane zmieszane odpady komunalne i odpady segregowane transportowane są na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Korczowie. Składowisko eksploatowane jest od 1985 r. na obszarze 9,71 ha. Obecnie odpady składowane są na II kwaterze składowiska o powierzchni 1,32 ha. Eksploatacja I kwatery o powierzchni 2,2 ha została zakończona i w najbliższym czasie zostanie zrekultywowana. Składowisko posiada pozwolenie zintegrowane, które obowiązuje do 2017 r.


Odpady niesegregowane deponowane są bezpośrednio na składowisku. Rejestracja ilości wwożonych na składowisko odpadów odbywa się systemem elektronicznym - w budynku do sterowania wagi z komputerem. Do pracy przy obsłudze kwatery składowiska używany jest kompaktor (do zagęszczania masy odpadowej).


Odpady zebrane w wyniku selektywnej zbiórki odpadów „u źródła" przekazywane są do sortowni, gdzie odbywa się wtórna, właściwa segregacja odpadów. Posortowane frakcje odpadów są poddawane w hali sortowni procesom prasowania automatyczną belownicą.


W najbliższej przyszłości planuje się budowę kompostowni odpadów i rekultywację I kwatery składowiska odpadów.

 

Harmonogram wywozu śmieci z terenu gminy Frampol

Termin wywozu

Miejscowości

2 wtorek

Radzięcin, Rzeczyce, Stara Wieś

3 czwartek

Frampol - ul.Leśna, ul.Graniczna, ul. Fabryka - system workowy 

4 poniedziałek

Teodorówka, Kol. Teodorówka, Komodzianka, Chłopków

4 wtorek

Frampol - ul.Butlerowska, ul.Cicha, ul.Cmentarna, ul.Kościelna, ul.Nowa, ul.Polna, ul.Ogrodowa, ul.Orzechowa, ul.Przemysłowa, ul.Radzięcka, ul.Stolarska, ul.Szkolna, ul.Targowa, ul.Tkacka, ul.Tysiąclecia, ul.Wesoła, ul.3-go Maja, ul.Zakościele,

4 środa

Frampol - ul.Biłgorajska, ul.Gorajska, ul.Janowska, ul.Rynek, ul.Zamojska; Korytków Mały, Sokołówka, Karolówka (w tym Niemirów, kol. Sokołówka)

4 czwartek

Kąty, Wola Kątecka, Wola Radzięcka, Pulczynów, Smoryń

SEGREGACJA Styczeń, Kwiecień, Lipiec, Październik

 

Harmonogram wywozu śmieci z terenu gminy Goraj

Termin wywozu

Miejscowości

3 poniedziałek

Zastawie (bez Zastawia Majdanek), Wólka Abramowska (bez pod Wsią i bez Górki), Zagrody (bez Kolonii: Średnia Górka, koło Sołtysa, Zagrody Stare, Góry)

3 wtorek

Zastawie Majdanek, Wólka Abramowska Pod Wsią i Górki, Abramów (bez Kolonii I i II), Gilów, Albinów Mały, Albinów Duży, Hosznia Ordynacka

3 środa

Goraj, Bononia

3 czwartek

Abramów, Średniówka, Jędrzejówka, Hosznia Abramowska, Hosznia Ordynacka, Majdan Abramowski, Kondraty, Zagrody - system workowy

SEGREGACJA Styczeń, Kwiecień, Lipiec, Październik

 

Harmonogram wywozu śmieci z terenu gminy Księżpol

Termin wywozu

Miejscowości

1 piątek

Księżpol, Zynie (cz. od strony Księżpola), Borki

2 poniedziałek

Korchów I, Korchów II, Płusy

2 wtorek

Pawlichy, Króle, Markowicze, Zynie-Zagać, Zanie, Gliny

2 środa

Majdan Stary, Majdan Nowy (do krzyżówki)

2 czwartek

Majdan Nowy (od krzyżówki), Kulasze, Nowy Lipowiec, Stary Lipowiec, Rogale

2 piątek

Zawadka, Budzyń, Rakówka, Przymiarki, Marianka

SEGREGACJA Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Grudzień

 

Harmonogram wywozu śmieci z terenu gminy Biłgoraj

Termin wywozu

Miejscowości

1 czwartek

Wola Mała, Wola Duża, Rapy Dylańskie, Podlesie, Wolaniny, Ratwica

3 poniedziałek

Okrągłe, Korczów, Smólsko Duże

3 wtorek

Dereźnia Zagrody, Dereźnia Solska, Dereźnia Majdańska

3 środa

Sól (do nr. 300)

3 czwartek

Sól (od nr. 301), Nowy Bidaczów, Stary Bidaczów, Jachosze

3 piątek

Korytków Duży, Andrzejówka, Bukowa

4 poniedziałek

Gromada, Majdan Gromadzki, Nadrzecze

4 wtorek

Dąbrowica, Kolonia Sól (od Dąbrowicy), Zagrody Dąbrowickie

4 środa

Ciosmy, Zagumnie, Smólsko Małe, Brodziaki, Edwardów

4 czwartek

Hedwiżyn, Dyle, Cyncynopol, Ignatówka, Kajetanówka, Żelebsko

4 piątek

Wola Dereźniańska, Ruda Solska, Ruda Zagrody, Kolonia Sól (od Soli)

SEGREGACJA Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Grudzień

 

Harmonogram wywozu śmieci z terenu gminy Tereszpol

Termin wywozu

Miejscowości

1 poniedziałek

Tereszpol Zaorenda, Panasówka

1 wtorek

Tereszpol Zygmunty, Lipowiec

1 środa

Tereszpol Kukiełki, Bukownica, Szozdy

SEGREGACJA Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Grudzień

 

Harmonogram wywozu śmieci z terenu gminy Zwierzyniec

Termin wywozu

Miejscowości

1 poniedziałek

Zwierzyniec - ul.Armii Krajowej, ul.Leśna, ul.2-go lutego, ul.Monopolowa, ul.Odrodzenia, ul.Rudka, ul.Rynek, ul.Torowa, ul.Wąska

1 wtorek

Zwierzyniec - ul.Biały Słup, ul.Batalionów Chłopskich, ul.Chodorowskiego, ul.Kolejowa, ul.Kuncewicza,Sochy

1 środa

Zwierzyniec - ul.Biłgorajska, ul.Dębowa, ul.Dolna, ul.Hłaski, ul.Kochanowskiego, ul.Lipowa, ul.Miodowa, ul. Brzozowa, ul.Bukowa, ul.Jaśminowa, ul.Jarzębinowa, ul.Jaworowa, ul.Jesionowa, ul.Klonowa, ul.Jodłowa, ul.Sosnowa, ul. Świerkowa, ul.Rózin, ul.Folwarczna, ul.Zdrowotna, ul.Źródlana, ul.Polna, ul.Słowackiego, ul.Staszica,  ul.Zaułek

1 czwartek

Bagno, Żurawnica

1 piątek

Kosobudy, Obrocz, Guciów

2 środa

Zwierzyniec - ul.Browarna, ul.Dubickiego, ul.Gramowskiego, ul.Jasna, ul.Jóźwikowskiego,  ul.Nadrzeczna, ul.Ordynacji Zamojskiej, ul.Parkowa, ul.Partyzantów, ul.Plażowa, ul.Prusa, ul.Skwerkowa, ul.Szczepankiewicza, ul.Szkolna, ul.A.Wachniewskiej, ul.Zamojska, ul.1-go Maja

2 czwartek

Topólcza, Turzyniec

3 piątek

Wywłoczka

SEGREGACJA Styczeń, Kwiecień, Lipiec, Październik

 

Harmonogram wywozu śmieci z terenu miasta Biłgoraj

TERMIN WYWOZU

ULICE

1 poniedziałek

DROGA STRACEŃ, GRONCZEWSKIEGO, ROWECKIEGO, SZWAJCARSKA,   ZAMOJSKA, ŻEGOTY, ŻELEZIKA  

1 wtorek

BAJKOWA, BOJARSKA, DWORCOWA, ŁUBIARSKA, MONIUSZKI, PRZEMYSŁOWA, RADZIĘCKA, ROLNA, ROMANOWSKIEGO, RÓŻANA, ŻABIA

1 środa

AKACJOWA, ALEJA MŁODOŚCI, BOROWA, KASZTANOWA, KRÓTKA, ŁĄKOWA, NOWA, PĘKALSKIEGO, PIĘKNA, ROZTOCZE, SŁONECZNA, TORFOWA, WIERZBOWA

1 piątek

ARMII KRAKÓW, DĄBROWSKIEGO, PARTYZANTÓW, PIASKOWA, PUSZCZA SOLSKA, SIKORSKIEGO, STEGLIŃSKIEGO, STRAŻACKA, ŚW. MARII MAGDALENY

2 poniedziałek

BACZYŃSKIEGO, BAGIENNA, BATOREGO, BOROWSKIEGO, DĄBRÓWKI, ENERGETYCZNA, JANOWSKA, KOLEJOWA, KRÓLOWEJ BONY, KRÓLOWEJ JADWIGI, KRUCZA, LUBELSKA, MAKUSZYŃSKIEGO, MIŁA, MIŁOSZA, PÓŁNOCNA, TARGOWA, WASILEWSKIEJ, ZAPOLSKIEJ, ZARZECZNA

2 wtorek

BRZECHWY, CHROBREGO, DYRKI, JAGIEŁŁY, JANA PAWŁA II, KAZIMIERZA WIELKIEGO, KOSSAKÓW, LEŚMIANA, ŁOKIETKA, MATEJKI, MIESZKA I, NORWIDA, RATAJA, REJA, SOBIESKIEGO, WITOSA, WŁOSIANKARSKA, ZIELONA

2 środa

CZERWONEGO KRZYŻA, GRANICZNA, KRZESZOWSKA,  NOWAKOWSKIEGO, POJASKA, POPRZECZNA, SIENKIEWICZA, SKŁODOWSKIEJ

2 czwartek

ASNYKA, FREDRY, GAŁCZYŃSKIEGO, JAŚMINOWA, KLONOWA, KORCZAKA, LUDWIKA, MAKOWA, PARKOWA, POLNA, TUWIMA, WESOŁA, WIŚNIOWA

2 piątek

BANKOWA, KOPERNIKA, KOŚCIUSZKI, MIODOWA, MOTOROWA, NADRZECZNA, NADSTAWNA, OGRODOWA, PLAC WOLNOŚCI, SPOKOJNA, STAWISKA, SZEWSKA, TARNOGRODZKA, WIDOK

3 poniedziałek

KOCHANOWSKIEGO, 3 - GO MAJA, NARUTOWICZA, PIŁSUDSKIEGO

3 wtorek

AL. 400 - LECIA, GRZYBOWA, POGODNA, SITARSKA, WSCHODNIA

3 środa

HARCERSKA, LEŚNA, MYŚLIWSKA, ZWIERZYNIECKA

3 czwartek

BRZOZOWA, JODŁOWA, MODRZEWIOWA, SOSNOWA, WIKLINOWA, WRZOSOWA

3 piątek

CHŁODNA, IWASZKIEWICZA, KOLBERGA, KONOPACKIEJ, KUSOCIŃSKIEGO, 11- TEGO LISTOPADA, ORZESZKOWEJ, RUTKIEWICZ WANDY, SPORTOWA, UŁAŃSKA, WALASIEWICZÓWNY

4 poniedziałek

ARMII LUDOWEJ, BOH. MONTE CASSINO, BORELOWSKIEGO, CIESZKOWSKIEGO, GORAJSKIEGO, HERBOWA, JASNA, ŁADNA

4 wtorek

I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, BARTOSZEWSKIEGO, CHOPINA, KOMBATANTÓW, KONOPNICKIEJ, MICKIEWICZA, PRUSA, PUSZKINA, ORKISZA RADZIKA, WIEJSKA, ŻEROMSKIEGO

4 środa

ANDERSA, ARMII KRAJOWEJ, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, BŁĘKITNA, CICHA, GESSINGA, GODEBSKIEGO, KOMOROWSKIEGO, LAZUROWA, MACZKA, OKULICKIEGO, POŁUDNIOWA, RÓŻNÓWKA STAWY, SŁOWACKIEGO, TĘCZOWA, WAŃKOWICZA, ZACISZE

4 czwartek

CEGIELNIANA, DŁUGA

Galeria zdjec

 • Zakład Ochrony Środowiska
 • Zakład Ochrony Środowiska
 • Zakład Ochrony Środowiska
 • Zakład Ochrony Środowiska
 • Zakład Ochrony Środowiska
 • Zakład Ochrony Środowiska
 • Zakład Ochrony Środowiska
 • Zakład Ochrony Środowiska
 • Zakład Ochrony Środowiska
 • Zakład Ochrony Środowiska
 • Zakład Ochrony Środowiska


Proszę czekać... Proszę czekać...